Wybory do Parlamentu Europejskiego – 2024

Dziękujemy za wszystkie otrzymane podpisy!

Darowizny od osób fizycznych, będących obywatelami polskimi, zamieszkałych na stałe na terytorium Polski prosimy kierować na:

Nr konta bankowego KWW Głos Silnej Polski
68 1020 1026 0000 1402 0650 6077

Komitet Wyborczy Wyborców Głos Silnej Polski
ul. Urbanistów 8/77
02-397 Warszawa

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 25 200,00 zł. Kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, będący obywatelem polskim może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego wyborców sumę nieprzekraczającą 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 134 § 3 Kodeksu wyborczego), tj. kwoty 75 600,00 zł. Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą (art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego).

Decyzją Rady Liderów KWW Głos Silnej Polski z dn. 8 IV 2024, z każdej wpłaty na konto komitetu, dokonanej przez kandydata do PE z list KWW Głos Silnej Polski, 10 proc. przeznaczane jest na kampanię ogólnopolską komitetu.

DLA KANDYDATÓW I PEŁNOMOCNIKÓW

ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW

ZGODA NA KANDYDOWANIE

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE (DLA URODZONYCH PRZED 1.08.1972 R.)

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO (DLA OSÓB, KTÓRE W PRZESZŁOŚCI ZŁOŻYŁY TAKIE OŚWIADCZENIE)